Hisoblash texnikasining rivojlanishi hozirgi davrdagi yuksak darajaga etguncha u juda katta taraqqiyot jarayonini boshidan o’tkazdi. Bu taraqqiyot jarayonini ko’rib chiqqanimizda bir o’rinli savol xosil bo’ladi - qanday konkret muammolar xisoblash texnikasining rivojlanishiga sabab bo’ldi va nima sababli xisoblash texnikasining xilma xil vositalari paydo bo’ldi? Bu texnokratik rivojlanish jarayoni qanday asosiy  bosqichlardan iborat bo’lgan?
Hisoblash texnikasining rivojlanishi tarixini shartli ravishda to’rt katta davrga bo’lishimiz mumkin.